Uchwała
Rady Gminy Jakubów
z dnia 30 listopada 2005r
w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych na 2006r. oraz zwolnień w tym podatku
plik do pobrania w załączniku

Informacja o obowiązku składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dotycząca wysokości opodatkowania

plik do pobrania w załączniku

 

Ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

DZ.U. 2006 nr 103 poz.706

plik do pobrania w załączniku