Uchwała

Rady Gminy Jakubów

z dnia 11 grudnia 2006 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, opłaty targowej na 2007 rok.

plik do pobrania w załączniku