Uchwała

Rady Gminy Jakubów

z dnia 11 grudnia 2006 roku

w sprawie zwolnień w podaku od nieruchomości i w podatku od posiadania psów na 2007 rok.

plik do pobrania w załączniku