Uchwała

Rady Gminy Jakubów

z dnia 17 grudnia 2007 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/60/07 z dnia 26 listopada 2007r. dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty targowej na 2008r.

plik do pobrania w załączniku