Uchwała
      Rady Gminy Jakubów
      z dnia 14.09.2006 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mistów, Ludwinów, Wola Polska, Tymoteuszew i Łaziska gmina Jakubów, Gęsianka - gmina Dobre