"Strategia rozwoju gminy Jakubów 2004-2020” powinna być podstawowym dokumentem decyzyjnym oraz zarządczym wyznaczającym kierunki działań władz gminy w długim okresie, gdyż łączy w sobie problematykę głównych obszarów życia społecznego 
i gospodarczego gminy.