INFOLINIA W SPRAWIE GRYPY ŚWIŃ

 

W dniu 29.04.2009 r. od godz. 14:00 została uruchomiona infolinia, która udziela wszelkich informacji w zakresie wirusa grypy świń. Na pytania odpowiadać będą ekspreci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Numery telefonów stacjonarnych:

 • (22) 54 21 412 - czynny całodobowo
 • (22) 54 21 413 - czynny od 8:00 do 16:00
 • (22) 54 21 414 - czynny od 8:00 do 16:00

ZALECENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO dotyczące zapobiegania zakażeniom przenoszonym droga kropelkową (w tym grypy wywoływanej wirusem typu A/H1N1)

 

Ogólne wskazania profilaktyczne

należy:

 • unikać bliskiego kontaktu z chorymi osobami,
 • kiedy jest się chorym, zostać w domu i zachować dystans do osób zdrowych
 • zasłaniać usta i nos chusteczką higieniczną podczas kichania i kasłania, a zużytą chusteczkę wyrzucić do kosza na śmieci
 • myć często ręce
 • unikać dotykania oczu, nosa i ust, żeby nie roznosić zarazków
 • dbać o siebie, dużo spać, być aktywnym fizycznie, unikać stresu, pić dużo płynów i zdrowo się odżywiać.

Informacje dla:

- dyrektorów, nauczycieli i opiekunów w placówkach nauczania i wychowania

należy:

 • obserwować dzieci i młodzież wykazującą objawy grypopodobne w trakcie pobytu w placówkach takie jak: gorączka, kaszel, ból gardła, ból mięśni, ból głowy, dreszcze, osłabienie, w niektórych przypadkach biegunka.
 • informować rodziców i opiekunów o zaobserwowanych objawach grypopodobnych celem konsultacji z lekarzem rodzinnym
 • zadbać o ciągły dostęp do środków higienicznych w toaletach
 • organizować w ramach możliwości jak najwięcej pobytu uczniów na świeżym powietrzu w czasie przerw i lekcji wychowania fizycznego
 • monitorować strony internetowe Państwowej Inspekcji Sanitarnej www.pis.gov.pl oraz Państwowego Zakładu Higieny http://www.pzh.gov.pl/ celem uzyskania bieżących informacji

- rodziców

należy:

 • obserwować domowników wykazujących objawy grypopodobne, w razie ich wystąpienia zgłosić się do lekarza rodzinnego
 • myć ręce swoje i swojego dziecka mydłem pod bieżącą wodą oraz pokazać dziecku jak należy to robić
 • zatrzymać chore dziecko w domu i wezwać lekarza
 • zasłaniać nos chusteczką higieniczną podczas kichania i usta podczas kasłania
 • nie zabierać dziecka do ludzi, którzy są przeziębieni
 • zadbać o to by dziecko zawsze miało przy sobie chusteczkę do nosa
 • spędzać z dziećmi aktywnie wolny czas na świeżym powietrzu

- dzieci i młodzieży

należy:

 • myć ręce mydłem i ciepła wodą przez 20 sekund
 • jeśli nie masz chusteczki podczas kichania lub kasłania zasłoń usta i nos rękawem w okolicy powyżej łokcia a nie dłońmi
 • umyć ręce po kasłaniu lub kichaniu
 • unikać kontaktu z osobami, które kichają i kaszlą
 • przebywać w czasie wolnym na świeżym powietrzu