Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jakubów

Kolorowy pasek

ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Gruntami

Jednostka: Urząd Gminy Jakubów

Data ogłoszenia: 2006-11-03 00:00:00

Termin składania dokumentów: 2006-11-24

Wprowadzono do BIP: 2008-08-19

Jedostka składająca ofertę: Urząd Gminy Jakubów

Stanowisko: ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Gruntami

Wykształcenie: wykształcenie wyższe o kierunkach :
administracja samorządowa , administracja , kierunki związane
z rolnictwem i gospodarką gruntami,

Wymagania związane ze stanowiskiem:

doświadczenie zawodowe :
co najmniej 12 miesięczny staż pracy w administracji jednostek      samorządu terytorialnego,


umiejętności zawodowe:
- znajomość ustaw o samorządzie gminnym, pracownikach    samorządowych, instrukcji kancelaryjnej dla gmin, Kodeksu    Postępowania Administracyjnego, ustawy gospodarka nieruchomościami,
- znajomość obsługi urządzeń biurowych tj. łącznic telefonicznych, ksero, fax, poczta elektroniczna,
- znajomość obsługi komputera w zakresie programu Word, Linux, Lex, Excel,

 

predyspozycje osobowościowe:
uprzejmość, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, asertywność, wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe:
- znajomość języka obcego w stopniu podstawowym,
- prawo jazdy kat.BZakres obowiązków:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie spraw z zakresu:
 a) gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości,
 b)oddawania nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie wieczyste,przenoszenie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
i innych podmiotów,
2) wykonywanie wszelkich czynności związanych ze scalaniem i podziałem nieruchomości,
3) ustalanie wszelkich czynności dotyczących opłaty adiacenckiej,
4) wnioskowanie w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych,
5) prowadzenie spraw związanych z numeracją porządkową nieruchomości,
6) sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa,
7) wykonywanie zdań wynikających z Prawa wodnego w zakresie kompetencji gminy,
8) opracowywanie zezwoleń na usuwanie drzew,
9) prowadzenie spraw z zakresu weterynarii i współdziałanie ze służbami weterynaryjnymi,
10) wydawanie zaświadczeń o okresach pracy w gospodarstwach   rolnych,
11) wykonywanie wszystkich czynności związanych ze sprzedażą   
nieruchomości rolnych wchodzących w skład zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa stosownie do przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
12) współpraca z właściwymi organami w zakresie ochrony przyrody,
13) podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt w tym współdziałanie ze schroniskami zwierząt,
14) współdziałanie z organizacjami rolników i instytucjami wspierającymi rolnictwo,
15) udział w tworzeniu i realizacji wniosków o pomoc finansową, w rozliczaniu zadań inwestycyjnych, sporządzaniu sprawozdań z zakresu inwestycji i remontów,
16) załatwianie spraw związanych udziałem finansowym właścicieli nieruchomości dotyczących budowy infrastruktury technicznej,
17) obsługa kancelaryjna spisów rolnych,
18) opracowywanie sprawozdań z realizacji uchwał Rady Gminy,
19) przekazywanie informacji z zakresu swojego stanowiska do BIP.Informacje o warunkach pracy:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty: - list motywacyjny, - życiorys(CV), - kserokopie świadectw pracy, - kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, - kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, - referencje lub opinie z poprzednich miejsc pracy oraz aktualnego miejsca pracy, - oryginał kwestionariusza osobowego- zgodnie z wzorem, - oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, Dokumenty kandydat składa w formie oryginałów lub poświadczonych odpisów.

Miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Jakubów w godzinach pracy Urzędu w pok. nr 3 lub pocztą pod adres: Urząd Gminy Jakubów , 05-306 Jakubów z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. obsługi organów gminy” w terminie do 24.11.2006 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwagi: Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2001r Nr 142, poz.1593 z późn. zm.).

Załączniki

Ogłoszenie o naborze (9.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wynikach (1.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Stanisław Piotrowski
Data wprowadzenia:2008-08-19 10:31:26
Opublikował:Stanisław Piotrowski
Data publikacji:2008-08-19 10:31:26
Ostatnia zmiana:2008-08-19 10:31:26
Ilość wyświetleń:2914

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij