karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego