karta informacyjna dla wykazów, zawierających inforamcje i dane o zakresie korzystania ze środowiska