karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której ekspolatacja wymaga zgłoszenia