Jakubów 10.06.2011

BP.7639-5/10

Wójt Gminy Jakubów informuje, że w związku z obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o przystapieniu do oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Miłosna - Siedlce Ujrzanów istnieje możliwość składania uwag i wniosków dotyczących ww. przedsięwzięcia zgodnie z informacjami zawartymi w obwieszczeniu (treść obwieszczenia w załączniku).

Informacje na powyższy temat uzyskać można w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiwicza 3, 00-015 Warszawa oraz w Urzędzie Gminy Jakubów pok. nr 5, tel.  25 7579150, w godzinach urzędowania.

                                                                             Wójt

                                                                       Hanna Wocial