w sprawie realizacji zadań szkolenia obronnego i pozamilitarnych przygotowań obronnych w 2012 roku.