Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jakubów

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kruszywa naturalnego /piasku/w m. Góry gm. Jakubów.

Jakubów, dnia 19 stycznia 2012 roku

Wójt Gminy Jakubów

 

BP.6220.7.2011

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Jakubów zawiadamia zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000  r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1 pkt. 2, art. 74 ust. 3, w związku z art. 72 ust.1 pkt.5 i art. 73 ustawy ust. 1 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227) że w dniu 09.12.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek firmy: KOPALNIA GÓRY Łukasz Baran, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kruszywa naturalnego /piasku/ w m. Góry gm. Jakubów. Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie działki nr ewid. 598/1 i 601/1 (złoże kruszywa naturalnego Góry XVIII) położone w miejscowości Góry, gm. Jakubów, powiat miński, woj. mazowieckie.

Organem  właściwym do wydania decyzji dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Jakubów. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2, w związku art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227) organami biorącymi udział  w ocenie oddziaływania na środowisko właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim.

Wniosek inwestora został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych znajdującym się w Urzędzie Gminy Jakubów.

Z dokumentacją w powyższej sprawie tj. wnioskiem inwestora wraz załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania wniosków i uwag w tej sprawie w Urzędzie Gminy Jakubów pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowości Góry.

 

Wójt

Hanna Wocial

Metadane

Źródło informacji:Zbigniew Marusa
Data utworzenia:2012-01-19 10:19:50
Wprowadził do systemu:Zbigniew Marusa
Data wprowadzenia:2012-01-19 10:20:08
Opublikował:Zbigniew Marusa
Data publikacji:2012-01-19 10:23:34
Ostatnia zmiana:2012-01-19 10:23:46
Ilość wyświetleń:2417
Urząd Gminy Jakubów
Mińska 15, 05-306 Jakubów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij