Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jakubów

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o uzyskanych opiniach w procedurze wydawania decyzji srodowiskowej dla przedsięwziecia pn. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowosci Leontyna gm. Jakubów

Wójt Gminy Jakubów

      Jakubów, dnia 11 października 2012 roku

 

BP.6220.8.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Jakubów zawiadamia zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000  r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 2  pkt. 2 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227), że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków Qśrd=150 m3/d w miejscowości Leontyna, gm. Jakubów, działka nr ewid. 33uzyskano opinie:

 

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie –

   postanowieniem nr WOOŚ- II.4240.1018.2012.MŚ z dnia 27 września 2012 r. stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz  sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim –

     opinią sanitarną nr ZN.4510.13.2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Z ww. postanowieniami oraz zgromadzoną dokumentacją w powyższej sprawie tj. wnioskiem inwestora wraz załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów
w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowościach Mistów i Leontyna.

 

 

 

 

                                                                z up. Wójta

                                                               Bogusław Dziedzic

                                                               Zastępca Wójta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Zbigniew Marusa
Data utworzenia:2012-10-11 09:19:45
Wprowadził do systemu:Zbigniew Marusa
Data wprowadzenia:2012-10-18 09:19:54
Opublikował:Zbigniew Marusa
Data publikacji:2012-10-18 09:23:11
Ostatnia zmiana:2012-10-18 09:36:03
Ilość wyświetleń:2360
Urząd Gminy Jakubów
Mińska 15, 05-306 Jakubów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij