Jakubów dnia 31.12.2012 r

 

 

                                                        Informacja

    Wójt Gminy Jakubów informuje o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz postanowieniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 14.12.2012 r.

kończacych postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 31.10.2011 znak: WOOŚ-II.4220.22011.TS ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400kV Miłosna Siedlce - Ujrzanów.

Załączniki: Zawiadomienia GDOŚ

                                                                                        Wójt

                                                                                    Hanna Wocial