Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jakubów

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XXII/129/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

                                                                                                                                                                                                                                       

  Uchwała Nr XXII/129/2012

   Rady Gminy Jakubów

  z dnia 12 listopada 2012 roku

 

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz    

                    zwolnień w tym podatku.

      Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1, art 42 ustawy  z dnia    8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 8, 10 i 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./ Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. /Monitor Polski z dnia 14.08.2012r.  poz. 587/ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013r. /Monitor Polski z dnia 12.10.2012r.  poz. 743/ Rada Gminy Jakubów  uchwala, co następuje:

 

                                                                       § 1.

 

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych.

 

1.)    od samochodów ciężarowych   o dopuszczalnej  masie całkowitej   :              

a/ powyżej  3,5 t. do 5,5 t. włącznie  750,00                                           

b/ pow.5,5 t. do 9 t. włącznie                        800,00 

c/ pow. 9 t. i poniżej 12 ton           1 200,00      

 

2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

d/ od 12 ton w zależności od liczby osi  i rodzaju zawieszenia.

 

 

 

 liczba osi

 

Dopuszczalna masa całkowita   

 

Oś jezdna  (osie  jezdne) z zawiesze-

niem  pneumaty-

cznym  lub zawie-szeniem uznanym za pneumatyczne

stawka podatku  w 

Inne  systemy zawieszenia  osi jezdnych

 

 

     

      stawka

podatku w zł.

 

 

 

 

2  osie

od 12 ton  do  poniżej  13t  

od 13 ton  do poniżej  14t

od 14t do poniżej 15t

od 15 ton

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 350,00

1 350,00

1 350,00

1 500,00

 

 

3 osie

od 12 ton  do  poniżej 17 t.

od 17 t. do poniżej 19 t.

od 19 t. do poniżej 21 t

od 21t do poniżej 23t

od 23 t do poniżej 25t

od 25 t

1 200,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

1 350,00

1 950,00

1 950,00

1 950,00

1 950,00

1 950,00

 

 

  

 

 

 

4 osie

od  12 t. do  poniżej 25t.

od 25t. do poniżej 27t.

od 27t. do poniżej 29

od 29 do poniżej 31

od 31 ton

1 200,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

 

1 350,00

1 950,00

1 950,00

2 700,00

2 700,00

 

 

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie                z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

 

                              a/ od 3,5 t. i poniżej 12 t.         1 650,00                        

 

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12  ton.

 

b/od 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia

Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita

zespołu pojazdów

Oś jezdna  (osie  jezdne) z awiesze-

niem  pneumaty-

cznym  lub zawie-szeniem uznanym za pneumatyczne

stawka podatku 

w 

 

 Inne  systemy zawieszenia  osi jezdnych

 

 

     stawka

podatku w zł.

2 osie

od 12 ton do poniżej 18 ton

od 18 ton do poniżej 25 ton

od 25 t  do poniżej   31

od 31 ton

 

1 800,00

1 800,00

1 800,00

1 980,00

1 950,00

1 950,00

1 950,00

2 130,00

3 osie

od 12 ton do poniżej 40ton

od 40 ton 

1 800,00

2 450,00

2 050,00

2 710,00

 

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą  od 7 ton  i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

   od  7 ton  do poniżej 12 ton     650,00                  

 6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym  posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie               z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

 

 

 

b/ od 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia

 

Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

 Oś jezdna  (osie  jezdne) z awiesze-

niem  pneumaty-

cznym  lub zawie-szeniem uznanym za pneumatyczne

stawka podatku 

w 

 

Inne  systemy zawieszenia  osi jezdnych

 

 

     stawka

podatku w zł.

1 oś

 

 

od 12 ton  do poniżej 18 ton

od 18 ton do poniżej 25ton

od 25 ton 

   800,00

   800,00

1 400,00

   850,00

   850,00

1 550,00

2 osie

od  12 ton do poniżej 28 ton

od 28 ton do poniżej 33 ton

od 33 ton i poniżej 38t

od 38 ton

  800,00

1 200,00

1 400,00

1 400,00

   850,00

1 250,00

1 550,00

1 950,00

3 osie

od 12 ton do poniżej 38 ton

od 38 ton 

1 200,00

1 400,00

1 250,00

1 550,00

 

 

7)Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:                                                                                                        

a/  mniej niż 30 miejsc                              1 450,00                       

b/ równej lub wyższej niż  30 miejsc        1 950,00                    

                                                                     § 2.

 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych, środki transportowe służące           do ochrony przeciwpożarowej.    

           

§ 3.

 

Pobór podatku od środków transportowych odbywać się będzie bez wezwania przez dokonanie wpłaty na rachunek bieżący Urzędu Gminy.

 

                                                                       § 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy.

  

                                                 

                                                              § 5.

 

 

Traci  moc  uchwała  Nr XII/58/2011  Rady  Gminy  Jakubów  z  dnia  14 listopada 2011 roku  w sprawie  określenia   wysokości   stawek  podatku  od  środków  transportowych

zwolnień w tym podatku.  

 

 

                                                           § 6.

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego  z  mocą  obowiązującą  od 1 stycznia 2013 roku.

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Ewelika Królak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Modrzejewski
Data wprowadzenia:2013-01-15 14:01:22
Opublikował:Wojciech Modrzejewski
Data publikacji:2013-01-15 14:04:56
Ostatnia zmiana:2013-01-15 14:05:08
Ilość wyświetleń:1380
Urząd Gminy Jakubów
Mińska 15, 05-306 Jakubów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij