Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jakubów

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2214W Stanisławów-Mlęcin-Kamionka -modernizacja mostu"

Jakubów, dnia 11 lutego 2013 roku

BP.6733.6.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku,. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 roku Nr 80 poz. 16 z późn. zm.) zawiadamiam, że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2214W Stanisławów – Mlęcin – Kamionka, modernizacja mostu w msc. Gęsianka wraz z dojazdami” przewidzianej do realizacji na działce Nr ewid. 361 położonej w miejscowości Ludwinów gm. Jakubów, na działce Nr ewid. 206 położonej w miejscowości Wola Polska gm. Jakubów oraz na działkach Nr ewid. 57, 1, 13 położonych w miejscowości Gęsianka  gm. Dobre.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr. 80, poz. 717, z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Jakubów w porozumieniu z Wójtem Gminy Dobre.

Z treścią decyzji oraz załącznikami można zapoznać się w UG Jakubów pokój Nr 5, w godz. 8.30 – 15.30.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości niniejszego  obwieszczenia.

      

Wójt

Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl, udostępnienie mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty lub wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie, Urzędu Gminy Dobre, sołectw Ludwinów i Wola Polska gm. Jakubów oraz sołectwa Gęsianka gm. Dobre.

 

Metadane

Źródło informacji:Zbigniew Marusa
Data utworzenia:2013-02-11 14:46:59
Wprowadził do systemu:Zbigniew Marusa
Data wprowadzenia:2013-02-11 14:47:18
Opublikował:Zbigniew Marusa
Data publikacji:2013-02-11 14:54:40
Ostatnia zmiana:2013-02-11 14:54:50
Ilość wyświetleń:2294
Urząd Gminy Jakubów
Mińska 15, 05-306 Jakubów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij