Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jakubów

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji ICP dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie we wsi Szczytnik napowietrznej linii SN kolidujacej z projektowaną linii 400 kV Miłosna - Siedlce

Jakubów, dnia 11 marca 2013 roku

Wójt Gminy Jakubów

IN.6733.8.2013.ZM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 roku Nr 80 poz. 16 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 15.02.2013 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zastąpieniu odcinka napowietrznej linii średniego napięcia linią kablową, elementami inwestycji będzie wstawienie trzech słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej i jej odgałęzienia, ułożenie dwóch linii kablowych w ziemi pomiędzy słupami krańcowymi oraz demontaż odcinka linii   napowietrznej (wraz ze słupami) pomiędzy wstawianymi słupami krańcowymi, przewidzianej do realizacji na działkach Nr ewid. 126, 178/126, 178/127, 189, 190 położonych w miejscowości Szczytnik gm. Jakubów.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr. 80, poz. 717, z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Jakubów.

Z treścią dokumentów można zapoznać się w UG Jakubów pokój Nr 5, w godz. 7.30 – 15.30.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Jakubów, w terminie 7 dni od daty podania do wiadomości niniejszego obwieszczenia.

             

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl, udostępnienie mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty lub wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie oraz sołectwa Szczytnik gm. Jakubów.

 

Wójt

Hanna Wocial

 

Metadane

Źródło informacji:Zbigniew Marusa
Data utworzenia:2013-03-11 15:04:01
Wprowadził do systemu:Zbigniew Marusa
Data wprowadzenia:2013-03-14 15:04:03
Opublikował:Zbigniew Marusa
Data publikacji:2013-03-14 15:07:01
Ostatnia zmiana:2013-03-14 15:07:14
Ilość wyświetleń:2086
Urząd Gminy Jakubów
Mińska 15, 05-306 Jakubów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij