Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jakubów

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa farmy wiatrowej - elektrownia Wiśniew"

Wójt Gminy Jakubów                         Jakubów, dnia 15 maja 2013 roku

BP. 6220.4.2011

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000  r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm., zwaną dalej „ustawą ooś” ) Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej – elektrownia Wiśniew” .

Postępowanie toczy się na wniosek PPHU „ELEKTROPLASTMET” Adam Roguski,

Rządza 9A, 05-306 Jakubów.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w północnej  części działki nr ewid. 66 położonej w miejscowości Wiśniew, będącej własnością inwestora. Inwestycja zgodnie z danymi zawartymi w „Raporcie oddziaływania na środowisko farmy wiatrowej Wiśniew” zwanym dalej raportem, w najdalej idącym wariancie będzie obejmować budowę dwóch  turbin wiatrowych o maksymalnej o mocy łącznej max 4 MW.

Organem  właściwym do wydania decyzji dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Jakubów. Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2, w związku art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 z późn zm) organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko właściwymi do dokonania uzgodnienia jest  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zaś do wydania opinii  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim.

Z dokumentacją w powyższej sprawie, w tym z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5.

W związku powyższym informuje o możliwości  składania uwag i wniosków w tej sprawie w terminie 21 dni od dnia zawiadomienia. Ewentualne wnioski i uwagi można wnosić w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Jakubów, Jakubów 55, 05-306 Jakubów, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Jakubów, w Referacie Inwestycji pok. Nr 5 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@jakubow.pl.

Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko lub nazwę oraz adres wnioskodawcy.

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Jakubów

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Ponadto informuję że pismem z dnia 15.05.2013 r. wystąpiono do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Terenowy w Siedlcach o uzgodnienie planowanego przedsięwzięcia oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim o wydanie opinii dla planowanego przedsiewzięcia.

 

                                                                                                                                 Wójt

                                                                            Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów, w miejscowościach Wiśniew, Wola Polska, Kamionka gm. Jakubów oraz w Urzędzie Gminy Dobre, w miejscowościach Mlęcin i Adamów gm. Dobre.

 

Metadane

Źródło informacji:Zbigniew Marusa
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zbigniew Marusa
Data wprowadzenia:2013-05-20 16:12:18
Opublikował:Zbigniew Marusa
Data publikacji:2013-05-20 16:14:49
Ostatnia zmiana:2013-05-20 16:17:09
Ilość wyświetleń:2627
Urząd Gminy Jakubów
Mińska 15, 05-306 Jakubów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij