Numer sprawy:
8

Data założenia:
2013-06-13

Temat:
Informacja z realizacji zadań za 2012 rok

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: