Numer sprawy:
9

Data założenia:
2013-06-17

Temat:
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2012 rok

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: