Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jakubów

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci SN, NN, przyłączy elektroenergetycznych, stacji trafo w miejscwości Anielinek gm. Jakubów.

Jakubów, dnia 11 lipca 2013 roku

Wójt Gminy Jakubów

05-306 Jakubów

 

IN.6733.18.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 roku Nr 80 poz. 16 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 26.06.2013 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PGE Dystrybucja  S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: odcinka linii napowietrznej średniego napięcia SN-15kV, stacji transformatorowej SN/NN, odcinka napowietrznej sieci nn 0,4 kV, 3 przyłącza kablowych 0,4 kV, przyłącza napowietrznego 0,4 kV przewidzianej do realizacji na działkach Nr ewid. 72/3, 72/6, 72/10, 72/11, 72/12, 75/1, 75/5, 75/7, 75/8, 75/9, 75/11, 76/1, 139/1, 139/4, 148/3, 149/2, 180, 188/2 położonych w miejscowości Anielinek gm. Jakubów. 

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr. 80, poz. 717, z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Jakubów.

Z treścią dokumentów można zapoznać się w UG Jakubów pokój Nr 5, w godz.

7.30 – 15.30.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Jakubów, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości mieszkańcom przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty lub wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie, sołectwa Anielinek gm. Jakubów

 

Wójt

Hanna Wocial

Metadane

Źródło informacji:Zbigniew Marusa
Data utworzenia:2013-07-15 08:32:51
Wprowadził do systemu:Zbigniew Marusa
Data wprowadzenia:2013-07-15 08:33:09
Opublikował:Zbigniew Marusa
Data publikacji:2013-07-15 08:44:12
Ostatnia zmiana:2013-07-15 08:44:23
Ilość wyświetleń:2020
Urząd Gminy Jakubów
Mińska 15, 05-306 Jakubów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij