Informuję, iż w dniu 20 maja 2014 roku o godzinie 15:00 w sali  obrad  Urzędu Gminy Jakubów odbędzie się  kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

                                Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:                    

                                           (-) Tomasz Biegalski