Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jakubów

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w postepowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwziecia pn.: Rozbudowa Zakładu Gospodarki Odpadami "EKO-SAM BIS" Sp. z o.o. w Jakubowie

Jakubów, dnia 28 lipca 2014 r.

 

IN.6220.4.2014.ZM

 

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000  r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm., zwaną dalej „ustawą ooś” ) Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości informację o wydanych postanowieniach:

- o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustaleniu zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Zakładu Gospodarki Odpadami (wytwarzania, zbierania, transportu i przetwarzania odpadów) „EKO-SAM BIS” Sp. z o.o. z siedzibą w Jakubowie, ul. Dobra 12, 05-306 Jakubów.

Postanowienie nr IN.6220.4.2014.ZM z dnia 24.07.2014 roku,

- o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Zakładu Gospodarki Odpadami (wytwarzania, zbierania, transportu i przetwarzania odpadów) „EKO-SAM BIS” Sp. z o.o. z siedzibą w Jakubowie, ul. Dobra 12, 05-306 Jakubów

 Postanowienie nr IN.6220.4.2014.ZM z dnia 28.07.2014 roku

Postępowanie toczy się na wniosek „EKO-SAM BIS” Spółka Sp. z o.o. ul Dobra 12, 05-306 Jakubów.

Organem  właściwym do wydania decyzji dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Jakubów. Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2, w związku art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 z późn zm) organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko właściwymi do wydania uzgodnienia i opinii są:

 - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim

Z dokumentacją w powyższej sprawie, w tym w/w postanowieniami można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5.

W związku powyższym informuje o możliwości  składania uwag i wniosków w tej sprawie w terminie 21 dni od dnia zawiadomienia. Ewentualne wnioski i uwagi można wnosić w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Jakubów, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Jakubów, w Referacie Inwestycji pok. Nr 5 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@jakubow.pl.

Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko lub nazwę oraz adres wnioskodawcy.

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Jakubów

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

 

 

Z up. Wójta

Sekretarz –  Justyna   Miłaczewska

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów, w miejscowości Jakubów.

 

Metadane

Źródło informacji:Zbigniew Marusa
Data utworzenia:2014-07-28 12:27:36
Wprowadził do systemu:Zbigniew Marusa
Data wprowadzenia:2014-07-28 12:27:39
Opublikował:Zbigniew Marusa
Data publikacji:2014-07-28 12:33:21
Ostatnia zmiana:2014-07-28 12:33:23
Ilość wyświetleń:1725

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij