W związku z oczywistą omyłką pisarską ponownie załączamy informację o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty pn: " Ogłoszenie o wyniku postępowania oświetlenie uliczne Przedewsie".