Uchwała Rady Gminy z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie zmiany planu odnowy miejscowości Leontyna.