Zarządzenie
     Wójta Gminy Jakubów
     z dnia 9 stycznia 2003r.
     w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2004 rok

       

plik do pobrania w załączniku