Zarządzenie
    Wójta Gminy Jakubów
    z dnia 13 października 2003 r.
    w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji przetargowej do
    przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia
    publicznego opłacanego ze środków publicznych Gminy Jakubów

      

plik do pobrania w załączniku