Zarządzenie
     Wójta Gminy Jakubów
     z dnia 25 listopada 2003r.
     w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania komisji  inwentaryzacyjnej     w
     Urzędzie Gminy.

       

plik do pobrania w załączniku