Zarządzenie
      Wójta Gminy Jakubów
      z dnia 2.02.2004 r
      w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli Gimnazjum 
      w Jakubowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

        

plik do pobrania w załączniku