Zarządzenie
     Wójta Gminy Jakubów
     z dnia 24.03.2004 r

        

plik do pobrania w załączniku