Zarządzenie
   Wójta Gminy Jakubów
   z dnia 10.01.2006

w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane.

plik do pobrania w załączniku