Zarządzenie
   Wójta Gminy Jakubów
    z dnia 3 lutego 2006 roku

w sprawie: przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół pracujących na terenie gminy Jakubów

plik do pobrania w załączniku