Zarządzenie
   Wójta Gminy Jakubów
   z dnia 17 marca 2006 roku

w sprawie : sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jakubów za 2005 rok

plik do pobrania w załączniku

Załącznik 1- Wykonanie dochodów za 2005 rok

plik do pobrania w załączniku

Załącznik Nr 1a - wykonanie dochodów w zakresie zadań zleconych za 2005 rok

plik do pobrania w załączniku

Załącznik Nr 2 - Wykonanie wydatków za 2005 rok

plik do pobrania w załączniku

Załącznik Nr 2a - Wykonanie wydatków w zakresie zadań zleconych za 2005 rok

plik do pobrania w załączniku

Załącznik Nr 2b - Wykonanie wydatków na zadania powierzone za 2005 rok

plik do pobrania w załączniku

Załącznik Nr 3 - Rachunek dochodów własnych

plik do pobrania w załączniku