Zarządzenie
   Wójta Gminy Jakubów
   z dnia 8 czerwca 2006 roku

w sprawie : ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu planowanego do zaciąniecia
w BGK w ramach linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizacje projektu " Budowa ciągów pieszych, zatok, parkingów i chodników oraz terenów zielonych
w centrum wsi Jakubów"

plik do pobrania w załączniku