Zarządzenie
   Wójta  Gminy Jakubów
   z dnia 26 czerwca 2006 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Jakubowie

plik do pobrania w załączniku