Zarządzenie
      Wójta Gminy Jakubów
     z dnia 10 sierpnia 2006 roku

w sprawie powierzenia Pani Marii Pruszyńskiej – stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Jakubowie

plik do pobrania w załączniku