Zarządzenie
     Wójta Gminy Jakubów
     z dnia 10 sierpnia 2006 roku

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla  nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

plik do pobrania w załączniku