Zarządzenie
     Wójta Gminy Jakubów
     z dnia 22 sierpnia 2006 roku
plik do pobrania w załączniku