Zarządzenie
      Wójta Gminy Jakubów
       z dnia 14 listopada 2006 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2007 rok

plik do pobrania w załączniku

Załącznik Nr I do Zarządzenia Nr 180

plik do pobrania w załączniku

Załącznik Nr 1 -Plan dochodów na 2007 rok

plik do pobrania w załączniku

Załącznik Nr 1a - Plan dochodów w zakresie zadań zleconych na 2007 rok

plik do pobrania w załączniku

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2007 rok

plik do pobrania w załączniku

Załącznik Nr 2a - Plan wydatków w zakresie zadań zleconych

plik do pobrania w załączniku

Załącznik Nr 2b - Plan wydatków na zadania powierzone

plik do pobrania w załączniku

Załącznik Nr 3 -Przychody i rozchody budżetu gminy na 2007 rok

plik do pobrania w załączniku

Załącznik Nr 4 - Prognoza długu

plik do pobrania w załączniku

Załącznik Nr 5 -Wydatki na zadania inwestycyjne

plik do pobrania w załączniku

Załącznik Nr 5 a - Limity wydatków

plik do pobrania w załączniku

Załącznik Nr 5b - Wydatki na programy z funduszy strukturalnych

plik do pobrania w załączniku

Załącznik Nr 6 - Plan dochodów własnych Gminy

plik do pobrania w załączniku

Załącznik Nr 6a- Plan dochodów własnych -Gimnazjum

plik do pobrania w załączniku

Załącznik Nr 6b- Plan dochodów własnych- Szkoły Podstawowe

plik do pobrania w załączniku

Załącznik Nr 7 - Kwoty i zakres dotacji

plik do pobrania w załączniku

Załącznik Nr 7 a - Plan finansowy Samorządowej Instytucji Kultury

plik do pobrania w załączniku

Załącznik Nr 8 - Plan dochodów i wydatków GFOSiGW

plik do pobrania w załączniku

Załącznik Nr 9 - Plan dochodów z tytułu opłat za dowody osobiste

plik do pobrania w załączniku

Informacja opisowa do projektu budżetu na 2007 rok

plik do pobrania w załączniku