Zarządzenie
     Wójta Gminy Jakubów
     z dnia 2 stycznia 2007 roku

     w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w Gminie Jakubów
    

plik do pobrania w załączniku