Zarządzenie
      Wójta Gminy Jakubów
      z dnia 2 lutego 2007 roku
     w sparwie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenie naboru na stanowisko d/s obrony cywilej i            obronności 

     

plik do pobrania w załączniku