Zarządzenie
     Wójta Gminy Jakubów
     z dnia 22 marca 2007 roku
     w sprawie: przydziału do fomacji obrony cywilnej niżej wymienionych osób
    
plik do pobrania w załączniku