UCHWAŁA NR XLIII/295/2018 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na terenie gminy  Jakubów oraz zwolnień w tym podatku na 2019 rok