Na podstawie art. 4, ust. 8 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na  dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia na place zabaw  i siłownie zewnętrzne na terenie Gminy Jakubów.