Zarządzenie
       Wójta Gminy Jakubów
       z dnia 23 kwietnia 2007 roku
       w sprawie: ustalenia Regulaminu Pracy Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego-Gminy jakubów
       
plik do pobrania w załączniku

        Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/07
       

plik do pobrania w załączniku