Zarządzenie
      Wójta Gminy jakubów
      z dnia 24 kwietnia 2007 roku
      w sprawie: organizacyjnego przygotowania i sposobu reagowania na zdarzenia kryzysowe oraz wdrażania  Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego
     
plik do pobrania w załączniku