Zarządzenie
      Wójta Gminy Jakubów
      z dnia 24 kwietnia 2007 roku
      w sprawie: wymiaru czasu pracy pracowników Urzędu gminy Jakubów w miesiącu maju 2007 roku
     
plik do pobrania w załączniku