Zarządzenie
      Wójta Gminy Jakubów
      z dnia 16 maja 2007 roku
      w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego 
    
plik do pobrania w załączniku